Deťom s rakovinou: Pomáha inovovať detskú onkológiu na Slovensku

Deťom s rakovinou, n.o. je nezisková organizácia založená rodičmi odliečených detských onkologických pacientov v roku 2015. Pôsobíme na Klinike detskej hematológie a onkológie v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave, kde deťom a ich rodičom pomáhame prejsť dlhodobou a náročnou liečbou. Od roku 2016 sme taktiež členom medzinárodnej organizácie Childhood Cancer International (CII), kde hájime záujmy slovenských onkologických pacientov. 
1. Aký je váš hlavný cieľ?

Naším hlavným cieľom je pomáhať pri inovovaní detskej onkologickej liečby na Slovensku, aby sa naše deti liečili v podmienkach, ktoré sú štandardné pre vyspelé krajiny Európskej únie. Okrem toho sa snažíme  detským onkologickým pacientom vybudovať prostredie, v ktorom sa budú cítiť bezpečne a príjemne, a týmto im čo najviac priblížiť pocit domova. Hlavne v prípade, kedy sa deti u nás liečia dlhodobo a ich štádium ochorenia alebo vzdialenosť (deti sa u nás liečia z celej SR) im neumožňuje pravidelne cestovať domov. Okrem budovania a zlepšovania kliniky sa taktiež venujeme pomoci rodičom, hlavne po materiálnej stránke. Rodiny od nás dostávajú tzv. štartovacie balíčky, oddelenie vybavujeme plienkami, pracími práškami, dezinfekčnými a hygienickými prípravkami a potravinami. V súčasnej situácii, keď je aj u nás veľmi prísny režim a nemôžu za nimi cestovať príbuzní,  pomáhame aj s malými nákupmi. Deťom s rakovinou, n.o.: Zrekonštruované oddelenie malých detí

2. Ako prebieha liečba u pacientov? Ako to zvládajú deti a ich rodičia?

Liečba je u každého pacienta individuálna. Niektoré deti sú u nás dlhodobo, iné sú u nás pár mesiacov a potom idú domov. Niektorí pacienti prichádzajú na Dennú kliniku, kde ich vyšetria a po pár hodinách odchádzajú domov, ak im to ich zdravotný stav umožní. Malé detičky si svoje ochorenie často neuvedomujú. Naopak, staršie deti, hlavne tie v puberte, zvládajú liečbu ťažšie. Čo sa rodičov týka, každý to vníma inak. Snažíme sa im však pomôcť v rôznych smeroch, aby sme im pomohli vysporiadať sa s touto situáciou. Okrem materiálnej pomoci pre nich organizujeme pravidelné stretnutia, ale aj osobné rozhovory so psychológmi a pracovníkmi špecializovanými na zvládanie krízových situácií. Začiatkom budúceho roka taktiež chystáme knihu testimoniálov rodičov onkologických detí o tom, čo im pomohlo zvládať toto neľahké obdobie liečbyDeťom s rakovinou, n.o.: Novovybudovaná denná onkologická klinika

3. Aké plány a vízie máte do budúcnosti? 

  • Napomôcť vo všetkých smeroch KDHaO stať sa špičkovou klinikou vo Východnej Európy v klinickej starostlivosti o detského onkologického pacienta

  • Šíriť osvetu o detskej onkologickej liečbe a onkologickom ochorení

  • Pomôcť rozšíriť pôsobnosť kliniky o ďalšie služby ADOS - sestra, ktorá chodí za pacientami domov

  • Pokračovať vo vzdelávaní personálu

  • Rozvíjať formy materiálnej pomoci rodinám našich pacientov4. Čo považujete za váš najväčší úspech? 

Za náš najväčší úspech považujeme to, že sme tu, že môžeme pomáhať, že sa nám darí odliečovať toľko detí a že vieme pomôcť rodičom onkologických pacientov prejsť si touto neľahkou cestou. Taktiež sme hrdí na to, že počas nášho pôsobenia sa nám podarilo vyzbierať a reinvestovať 1.7 milióna eur na modernizovanie oddelenia pre malé deti, vybudovanie herne pre starších detských pacientov a Dennej kliniky, vďaka ktorej pacienti môžu tráviť viac času doma.

5. Ako vám môžu pomôcť bežní občania?

Našej neziskovej organizácii viete najviac pomôcť pravidelnými príspevkami akoukoľvek čiastkou alebo darovaním 2% z daní. Tieto financie poputujú na modernizáciu našich priestorov, pomoc deťom a ich rodičom a na vzdelávanie personálu v oblasti onkologickej liečby. Taktiež nám viete pomôcť vo forme materiálnych darov - na našich sociálnych sieťach pravidelne organizujeme výzvy, kde publikujeme, aké veci momentálne potrebujeme, napr. spoločenské hry, plastelínu, lego, riad a príbor pre maminy alebo zdravotnícke pomôcky. 
Autor: Dáša Malá Fabšíková

Riaditeľka Deťom s rakovinou, n.o.