Čo je EKG?

Skratku EKG pozná skoro každý, ale málo kto vie, čo sa za ňou skrýva. EKG - teda elektrokardiografie - je základná vyšetrovacia, neinvazívna metóda v kardiológii. Ako EKG môže byť tiež označovaný samotný lekársky prístroj, ktorý pomocou elektród umiestnených na tele pacienta meria elektrickú aktivitu srdca a zaznamenáva ju v podobe EKG.

Elektrokariografia sa začala používať ako vyšetrovacia metóda už v roku 1906. Priekopníkom bol holandský fyziológ Willem Einthoven. Zo začiatku sa používalo trojelektródové EKG. Dnes už sa bežne využíva aj dvanásťelektródové EKG.

EKG je významnou diagnostickou metódou pri určovaní chorôb srdca, akútnych i prebehnutých poškodenie srdca - predovšetkým infarktu myokardu. Môže ale odhaliť aj poruchy štítnej žľazy.