Rozvierač vaginálny

Speculum Sims 60x25/30 mm (11.5120)


Speculum Sims 60x25/30 mm (11.5120)
Kód tovaru
Názov a popis produktu
Cena s DPH / počet v balení
Objednávané množstvo
1734
Speculum Sims 60x25/30 mm (11.5120)
18,00€
Kód tovaru
Názov a popis produktu
1734
Speculum Sims 60x25/30 mm (11.5120)
Cena s DPH / počet v balení
Objednávané množstvo
18,00€
Kód tovaru
Názov a popis produktu
Cena s DPH / počet v balení
Objednávané množstvo
3192
18,00€
4076
18,00€
Kód tovaru
Názov a popis produktu
Cena s DPH / počet v balení
Objednávané množstvo
18,00€
18,00€