VÝROBKY GARA

GARA 2x30 WK - kombinovaný, závesný

GARA 2x30 WK - kombinovaný, závesný

Kód tovaru: 4516
Cena s DPH: 633,00€

Popis

Priame ožarovanie je najúčinnejší spôsob sterilizácie vzduchu. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na stenách a podlahách. Praktické použitie priameho ožarovania sa obmedzuje na miestnosti, kde sa nezdržiavajú ľudia. Vybavený časovačom, flexošnúrou
so zapojením priamo do zásuvky.
Plocha miestnosti / Počet žiaričov
do 25 m2 / 1
do 40 m2 / 2
do 60 m2 / 3

Doporučená doba ožarovania je 2 hodiny denne v 2 rôznych časoch. Hmotnosť 3 kg , rozmery 105 x 11 x 5 cm,Germicídna výbojka 30 W. Počet možných predvolených intervalov žiarenia 7. Zabudovaný časovač!

Kód tovaru
Názov a popis produktu
Cena s DPH / počet v balení
Objednávané množstvo
4517
699,00€
Kód tovaru
Názov a popis produktu
Cena s DPH / počet v balení
Objednávané množstvo
699,00€