VÝROBKY GARA

GARA 30WO/KL - otvorený, podstropný

GARA 30WO/KL - otvorený, podstropný

Kód tovaru: 4513
Cena s DPH: 213,00€

Popis

Priame ožarovanie je najúčinnejší spôsob sterilizácie vzduchu. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na stenách a podlahách. Praktické použitie priameho ožarovania sa obmedzuje na miestnosti, kde sa nezdržiavajú ľudia. Bez časovača, pripojenie : na zvláštny elektrický okruh so samostatným istením.

Kód tovaru
Názov a popis produktu
Cena s DPH / počet v balení
Objednávané množstvo
4512
190,00€
Kód tovaru
Názov a popis produktu
Cena s DPH / počet v balení
Objednávané množstvo
190,00€