Dopplery

TabDop P s LCD displejom

TabDop P s LCD displejom

Kód tovaru: 2651
Cena s DPH: 585,00€

Popis

TabDop už v 11.12 týždni gravidity rozpoznáva tlkot srdca ludského plodu. Prístroj rozpoznáva velké žily placenty a dokáže lokalizovat ich umiestnenie.
Pomocou tohto prístroja možno už v skorých štádiách zistit dvojicky. Prístroj je dodávaný s vyšetrovacou hlavicou s ultrazvukovou frekvenciou 2 MHz.
• Na LCD displeji zobrazí srdcovú frekvenciu plodu v reálnom case
• Popri zobrazených základných funkciách je možné prístroj pripojit k PC, na ktorého  displeji prostredníctvom
„TabDop Monitor“ programu možno zobrazit pulz/cas-ový diagram a casové okamihy
stlacenia tlacidla „Udalost“ matkou. Všetky tieto údaje možno vytlacit na pripojenej tlaciarni.
• Okrem toho je možnost dianmického nastavenia rýchlosti posuvu papiera
• Databáza programu je schopná uchovat neobmedzený pocet údajov až pre 10000 pacientov
• TabDop-P je napájaný z elektrickej siete
• Prístroj má vynikajúcu kvalitu zvuku, lahko sa ovláda
Kód tovaru
Názov a popis produktu
Cena s DPH / počet v balení
Objednávané množstvo
2586
460,00€
Kód tovaru
Názov a popis produktu
Cena s DPH / počet v balení
Objednávané množstvo
460,00€