Laboratórne prístroje

Hematologický automat D-Cell 60

Hematologický automat D-Cell 60

Kód tovaru: M985
Cena s DPH: 8 490,00€

Popis

Hematologický automat D-Cell 60, in-vitro diagnostický prístroj, je určený na presné stanovenie kvantitatívnych parametrov krvi resp. na stanovenie 3 populačných kvalitatívnych parametrov bielych krviniek. Analyzátor je schopný merať 19 parametrov z kapilárnej alebo tepnovej krvi. Rozloženie početnosti zobrazuje ja graficky. Výsledky merania sú zobrazené na veľkom LCD displeji ale je vybavený aj vstavanou tlačiarňou resp. možnosťou pripojenia externej tlačiarne. Čas merania je cca 1 minúta. Merané parametre: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT a histogram pre WBC, RBC,PLT

Kód tovaru
Názov a popis produktu
Cena s DPH / počet v balení
Objednávané množstvo
5509
190,00€
5599
135,00€
M723
170,00€
M832
120,00€
Kód tovaru
Názov a popis produktu
Cena s DPH / počet v balení
Objednávané množstvo
190,00€
135,00€
170,00€
120,00€