Softvérové produkty na prácu s EKG záznamom

EDAN Smart ECG Viewer

Kód tovaru: M034
Cena s DPH: 345,00€

Popis

Programový balík kompatibilný so všetkými EDAN EKG prístrojmi.

• Obojsmerná komunikácia
• LAN a WiFi pripojenie
• Výstupbé údaje možno editovat a analyzovat
• Údaje pacienta archivované v PC možno priradit záznamu EKG
• Možnost uloženia dát vo formátoch: pdf, jpg, bmp, doc, xml, scp a dicom
• Kompatibilita so sy&stémami HIS/EMR/PAC/HL7/DICOM