Anatomické pomôcky

Ambu Sam

Ambu Sam

Kód tovaru: 580
Cena s DPH: 240,00€

Popis

Figurína Ambu Sam disponuje jedinečným systémom hygieny používania: výmennou tvárovou časťou a hlavovým vakom. Torzo tela je uzavreté a anatomicky presné referenčné body pomáhajú pri osvojovaní algoritmu reanimácie, včítane umiestnenia elektród defibrilátoru. Vzduchové cesty sú priechodné len vtedy, keď je hlava zaklonená. Torzo ľudského tela určené na nácvik reanimácie je vybavené kontrolným systémom zobrazujúcim správnu resp. nesprávnu hĺbku kompresie. Hlavu figuríny možno sňať, čím sa  uľahčí prenášanie figuríny.

Kód tovaru
Názov a popis produktu
Cena s DPH / počet v balení
Objednávané množstvo
4072
275,00€
Kód tovaru
Názov a popis produktu
Cena s DPH / počet v balení
Objednávané množstvo
275,00€