Spirometre

Spirometer SpiroTube Professional

Spirometer SpiroTube Professional

Kód tovaru: 4650
Cena s DPH: 850,00€

Popis

Profesionálny nástroj na diagnostiku dýchacích funkcií. Prístroj možno pripojiť prostredníctvom USB rozhrania k PC resp. notebooku. Na počítači beží profesionálny program ThorSoft Professional Edition, ktorý komunikuje prostredníctvom USB s prístrojom.
Použitie: v prvom rade vyšetrenia pľúcnych funkcií (vitálna kapacita a pod.), diagnostika ochorení dýchacieho ústrojenstva, alergie, sledovanie stavu pacienta po medikamentóznej liečbe a pod. Vďaka Polgar protokolu a vstavaným animáciám (Incentive) je možné prístroj používať na vyšetrovanie detí už o 4 rokov. V prístroji sa nenachádzajú žiadne pohyblivé súčiastky (nie je tam napr. turbína, membrána a pod.). Meracia trubica na pohľad vyzerá ako hladká trubica. Vnútornú hladkú plochu meracej trubice možno jednoducho sterilizovať za studena; nie je potrebné používanie antibakteriálneho filtru (odporúča sa len používanie náustku). Princípom činnosti prístroja je ultrazvukové meranie prúdenia. Špecifikácia: presnosť: 3%; rozklad: 6 ml/s; interval prúdenia: ± 18 l/s; frekvencia vzorkovania:80 MHz. Rozmery: 27 x 60 x 150 mm. Komunikácia s počítačom: USB rozhranie. Napájanie: USB 5 V (prístroj je napájaný z počítača, iný zdroj energie nie je potrebný). Prístroj má robustný dizajn s odolnou mechanikou, trvalú výrobnú kalibráciu. Softvérový produkt dodávaný s prístrojom „ThorSoft Profesisonal Edition“ zobrazuje parametre FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV6, FIVC, FIV1, EV, PEF, PIF, FEF25, FEF50, FEF75, FIF25, FIF50, FIF75, MIMEF2550, MIMEF2575, FET, EV, ZeroTme, Estimatied Lung Age (odhadovaný funkčný vek pľúc) a frekvenciu dýchania. ThorSoft programový produkt je program s priateľským ovládaním. Program ThorSof Proffessional Edition je softvérový produkt vhodný na vyšetrovanie a diagnostiku veľkého množstva pacientov. Postavenie lekárskej diagnostiky je podporované grafikou, animáciou a komunikáciou v ľudskej reči. Okrem toho je k dispozícii účinný podporný rozhodovací systém. Ďalšie vlastnosti: automatická vnútorná kalibrácia, možnosť pripojiť telemetrický interfejs. Plug & Play USB PC spojenie (nie je potrebná žiadna konfigurácia, jednoducho pripojíte k počítaču a funguje. Softvér komunikuje s pacientom ľudským hlasom, pacient môže prístroj používať aj sám v pohodlí domova pripojený k vlastnému počítaču. Softvérový produkt obsahuje modul sledovania vplyvu liekov (PRE, POST testy). Programový produkt ThorSoft Professional Edition spolupracuje aj s počítačovým EKG zariadením CARDIAX. Príslušenstvo: ThorSoft počítačový diagnostický softvér s úplnou diagnostikou respiračných funkcií, USB kábel na pripojenie k počítaču, užívateľská príručka.