Audiometre

AT-61 Klinický audiometer

AT-61 Klinický audiometer

Kód tovaru: 3576
Cena s DPH: 4 700,00€

Popis

AT-61 je prístroj, ktorým možno vykonať drvivú väčšinu v klinickej praxi sa vyskytujúcich audiometrických vyšetrení založených na spätnej odpovedi pacienta. Okruh užívateľov prístroja je veľmi široký, od audiologických ambulancií až po oblastné audiologickécentrá. Jeho používanie je výhodné najmä tam, kde je potrebné dôkladné, ale rutinné, vyšetrenie veľkého počtu ľudí. Jeho prednosti: tri nezávislé kanály, široký frekvenčný rozsah, malé rozmery, bez pohyblivých častí, úplne tichá prevádzka, frekvenčne modulovaný čistý zvuk, vstavaný patentovaný „TEST MELÓDIOU“, synchrónne maskovanie, automatické rozpoznávanie prahov, zobrazenie zvuku, vstavaný displej, vstavaná príprava na inseert slúchadlo (opcia), vstavaná príprava na rečovú audiometriu, vstavaná príprava na meranie vo voľnom zvukovom prostredí, vstavaná príprava na pripojenie k PC, možnosť obojstrannej komunikácie s pacientom, veľmi stabilné slúchadlá zaručujúce dokonalý prenos zvuku vzduchom aj cez kosti. Frekvencie: 125 – 10000 Hz; Minimálna hlasitosť: -10 dB; Presnosť frekvencie: ±1% dB; Presnosť intenzity: ± 3 dB; Regulácia intenzity: kroková po 5 dB resp. 1 dB; Amplitúdová modulácia: 5, 2, 1, 0.5, 0.2 dB; Rytmus amplitúdovej modulácie: 0.5, 1, 2 impulzy/s; Frekvenčná modulácia: 5% na každú frekvenciu; Rytmus frekvenčnej modulácie: 5 dB.

Kód tovaru
Názov a popis produktu
Cena s DPH / počet v balení
Objednávané množstvo
5651
620,00€
M163
370,00€
M164
560,00€
Kód tovaru
Názov a popis produktu
Cena s DPH / počet v balení
Objednávané množstvo
620,00€
370,00€
560,00€