Počítačové EKG

CARDIAX WiFi/USB

CARDIAX WiFi/USB

Kód tovaru: M658
Cena s DPH: 1 630,00€

Popis

Moderné pocítacové EKG zariadenie pripojitelné k PC pod operacným systémom Windows. Na monitore PC možno monitorovat, analyzovat, ukladat a zaznamenávat. 12 kanálové EKG. Vysoká vzorkovacia frekvencia (4000 Hz) a úcinné filtre.
• Softvér ukladá záznamy EKG, vyhodnocuje ich (diagnostika pre dospelých pacientov a pre deti), porovnáva staré a novšie krivky.
• Softvérový produkt CARDIAX možno pripojit k väcšine lekárskych databázových systémov resp. k lekárskym prístrojom (spirometer, audiometer, ABPM, holtre, pulzoximeter .....). Inštaláciou v sietovom prostredí je schopný pracovat so zdielanou databázou.
• Tlac 12 kanálového záznamu EKG na obycajný kancelársky papier tlaciarnou pripojenou k PC.
• Systém spojený s PC tvorí velkokapacitné 12 kanálové prenosné EKG, ktoré v plnej miere dokáže nahradit tradicné profesionálne EKG prístroje. Po rozšírení o opciu riadenia zátaže a zátažovým prostriedkom (napr. bicyklový ergometer) dostanete profesionálny systém na meranie zátažového EKG v najvyššej možnej kvalite.
• Prístroj sa prostredníctvom WiFi komunikacného rozhrania dokáže bezprostredne k PC alebo routru, a takto je dostupný zo všetkých pocítacov zapojených v sieti. Prostredníctvom bezplatnej Android aplikácie možno prístroj pripojit aj k tabletu resp. mobilnému telefónu.
• Systém spojený s PC tvorí velkokapacitné 12 kanálové prenosné EKG, ktoré v plnej miere dokáže nahradit tradicné profesionálne EKG prístroje. Po rozšírení o opciu riadenia zátaže a zátažovým prostriedkom (napr. bicyklový ergometer) dostanete profesionálny systém na meranie zátažového EKG v najvyššej možnej kvalite.
• Rozmery: 13 x 7 x 2,5 cm
• Hmotnost 180 gramov
• Prístroj na základe vzájomnej spolupráce s uspokojením používa aj lekárska divízia NASA (Houston, Texas).