Softvérové produkty na prácu s EKG záznamom

Záťažový systém CARDIOLINE so softvérom CubeStres

Záťažový systém CARDIOLINE so softvérom CubeStres

Kód tovaru: 2215
Cena s DPH: 6 590,00€

Popis

Softvérový produkt CARDIOLINE CubeStres ponúka komplexné riešenie na vykonanie zátažových vyšetrení, od prípravy pacienta cez monitorovanie 12 kanálového EKG v reálnom case až po export vyhodnotených výsledkov merania.

• Užívatelom modifikovatelné formy zobrazenia: Full-disclosure, farebné kódovanie odchýlok, rozpoznávanie porúch rytmu a ich filtrácia podla užívatelom zadaných parametrov, morfologické triedenie, RR tachogram, súcasné nezávislá analýza ST a QT úsekov a iné.
• Alarmy: poruchy rytmu, uvolnenie elektródy, v prípade hlásení ergometru a iné.
• Manažment tlace: tlac v reálnom case, programovaná tlac, výber z množstva predprogramovaných tlacových formátov,
• Úplne automatické riadenie ergometru
• Zhotovenie protokolu zátažového vyšetrenia podla vopred stanoveného plánu resp. plánu urceného užívatelom
• Automatická archivácia dát
• Export výsledkov vo formátoch: pdf resp, text
• Možnost práce v sieti, zdielanie databáz iných CARDIOLINE CUBE pracovných staníc prostredníctvom Bluetooth komunikacného rozhrania