Štrbinové lampy, oftalmometre

Autorefrakto-keratometer CRK-7000

Autorefrakto-keratometer CRK-7000

Kód tovaru: 5396
Cena s DPH: 8 590,00€

Popis

Optimalizovaný optický systém HUVITZ z vlastného vývoja poskytuje presné a spoľahlivé výsledky merania prekvapivo rýchlo. CCD s vysokou citlivosťou. široký merací rozsah. CRK-7000 meria v intervale +20 D až -20 D sph. a 10 D cyl.. meranie PD je  automatické počas merania refrakcie; na meranie priemeru zreničky a dúhovky má prístroj zabudovaný špeciálny program. 5,7“ farebný LCD displej zobrazuje popri dokonale čistom obraze oka, výsledky meraní, ich grafické spracovanie v dobre prehľadných zobrazeniach. precízne meranie ohybov garantuje zdvojený systém meracích kruhov a zdvojené LED osvetlenie. rýchla tlačiareň. jednouché a rýchle nastavenie. Technické údaje: Refrakcia: VERTEX vzdialenosť (VD) 0.0, 12.0, 13.5, 15.0, sférický rozsah: +20 D ~ -20 D, rozklad: 0.12 D / 0.25 D, cylindrický rozsah: +10 D ~ -10 D, rozklad 0.12 D ~ 0.25 D; cylindrické módy – (MIX) + PD oblasť pri 10 ~ 85 mm minimálny priemer pupily. Keratometria: bázické zakrivenie 5.0 ~ 10.2 mm (s rozlíšením 0,01 mm); cornea lom 33.0 ~ 67.50 D (0,05/0.12/0.25 D); cornea astigmatizmus 0.00 ~ -15.00 D (0.05/0.12/0.25 D); os: 0 ~ 180 s rozlíšením 1; PD 10 mm ~ 85 mm; meranie zrenička/dúhovka medzi 2.0 ~ 14.0 mm (0.1 MM); pamäť na zmrazený obraz: 10 pre každé oko. Rozmery: 432x252x500 mm. hmotnosť: 20 kg