Ihly s krídelkami a poistným ventilom Vacutainer

Kompletný balík odberového systému

Kód tovaru: 1308
Cena s DPH: 9,80€

Popis

Obsah: skúmavka s aditívom, injekčná striekačka s rozmerom 1,20x38, špongia, obväz, zápisnica na záznam o odbere.

Kód tovaru
Názov a popis produktu
Cena s DPH / počet v balení
Objednávané množstvo
1981
0,70€
598
0,70€
189
0,12€
Kód tovaru
Názov a popis produktu
Cena s DPH / počet v balení
Objednávané množstvo
0,70€
0,70€
0,12€