Defibrilátory

Defibrilátor PRIMEDIC Defi Monitor XD1 - synchron a asynchrónny defibrilátor, METRAX

Defibrilátor PRIMEDIC Defi Monitor XD1 - synchron a asynchrónny defibrilátor, METRAX

Kód tovaru: 3580
Cena s DPH: 5 590,00€

Popis

Plne automatický externý defibrilátor Heart- Save AS prináša nový rozmer v segmente defibrilátorov PRIMEDIC™ (AED). Použitie automatického defibrilátoru sa výrazne zvyšuje šanca na prežitie v prípade život ohrozujúcej fibrilácie predsiení. Pri detekcii fibrilácie, HeartSave automaticky generuje elektrický šok, ktorého parametre sú v súlade s aktuálnou potrebou pre daného pacienta. Samozrejme, elektrickému šoku predchádza varovanie. HeartSave vyžaduje len dva kroky: prístroj otvoriť a nalepiť samolepiace elektródy. Všetky ostatné činnosti vykoná prístroj automaticky (analýza EKG, detekcia fibrilácie, nabitie, šok). Nie je potrebné stlačiť tlačidlo „ŠOK“. Všetky záchranné sekvencie sú zobrazené na prehľadnom displeji a sú sprevádzané jasnými dobre počuteľnými hlasovými inštrukciami, podľa nových smerníc ERC 2010. Ostatné technické parametre prístroja sú zhodné s prístrojom HeartSave AED).